Інструкції з користування петицією

1. Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій, відкриваються нові можливості для забезпечення ефективної участі громадськості в процесах управління, як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях. Саме на це спрямована робота порталу «Електронні петиції», який створено в нашому районі. 
 

1.1. На головній сторінці сайту Ви бачите кнопки швидкого доступу до трьох основних функцій, таких як: знайти актуальну петицію, яка Вас цікавить, знайти петицію, під якою Ви вже поставили підпис, та створити новую петицію.

Ви можете переглянути петиції, по яким триває збір підписів; петиції, які знаходяться на розгляді; петиції з відповіддю та всі петиції, що надійшли на сайт.  

Найпопулярніші із звернень також відображаються на головній сторінці сайту, разом з інформацією, скільки вже зібрано голосів та скільки днів залишилось до завершення збору підписів по кожній петиції. 

Функція пошуку дозволить швидко знайти потрібне звернення, або Ви зможете знайти петиції за хронологічним порядком або популярністю. 

 

1.2. Для того щоб мати можливість створювати звернення, необхідно один раз пройти просту процедуру реєстрації. 

Для цього необхідно ввести свої дані (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну пошту, контактний телефон, дату народження, місце проживання та ввести пароль), або виконати миттєву реєстрацію через акаунт у соціальній мережі - facebook, ВКонтакті або однокласники. Лист з посиланням для підтвердження буде спрямований на вказану електронну адресу. Натисніть на посилання в листі, щоб підтвердити свій акаунт. 

Для створення електронної петиції необхідно обрати відповідний розділ на головній сторінці сайту.

Вказати суть звернення.

Вказати текст петиції.

За необхідністю завантажте фотографію, що відповідає змісту петиції.

Виконайте перевірку та натисніть кнопку «Створити петицію»!

Після цього на Вашу електронну адресу надійде повідомлення про те, що петицію успішно створено та відправлено на підтвердження модератору. 

Для того, щоб додати свій підпис до вже існуючої петиції, необхідно обрати потрібне звернення та натиснути кнопку «Підтримати електронну петицію». Ви можете переглянути перелік осіб, які вже підписали обрану петицію, а також поширити електронну петицію через соціальні мережі. 

Електронна петиція оприлюднюється на сайті протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після опрацювання електронної петиції виконавчим апаратом районної ради на відповідність вимогам, встановленим чинним законодавством України та Регламентом Острозької районної ради сьомого скликання.

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на цьому сайті є датою початку збору підписів на її підтримку.

Районна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:

– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

–  електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

– фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

            Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

            Електронна петиція, адресована Острозькій районній раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 200 підписів громадян протягом не більше 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється  не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради, у такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для скликання та проведення сесії районної ради.

             Про підтримку або непідтримку електронної петиції, адресованої районній раді, за результатами розгляду в установленому порядку публічно оголошується на офіційному веб-сайті Острозької районної ради головою районної ради.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції на його поштову адресу та електрону пошту та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися районною радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції ради, відповідного рішення.

Депутатами районної ради, постійними комісіями районної ради, головою районної ради та головою районної державної адміністрації за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Острозької районної ради проекти рішень, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається в районній раді не менше трьох років з дня оприлюднення петиції, а також в письмовому вигляді в архіві районної ради.

            У разі отримання районною радою електронної петиції відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та положень  Регламенту, голова районної ради, а у випадку його відсутності заступник голови не пізніше, ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії районної ради, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.

Головна постійна комісія районної ради не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання головної постійної комісії районної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

Головна постійна комісія районної ради за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції приймає рекомендації, а також у разі необхідності (у випадку якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради) доручає виконавчому апарату районної ради підготувати відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд сесії районної ради в порядку визначеному Регламентом.